Nye ansigter og nye faglige kompetancer på Fonden Bakkegården.

I takt med Fonden Bakkegården er vokset og vi har fået flere unge og nye afdelinger, har vi i løbet af 2021 ansat flere nye medarbejdere. Vi byder bl.a. velkommen til Mette Møllehave, der ny vores nye interne misbrugsbehandler, Jesper Damgaard der er ny dagligleder på Markusminde og Ulrich Bossow der er ny afdelingsleder på Fåruplund.

Ulrich Bossow er pr. 01 september 2021 tiltrådt, som afdelingsleder på vores afdeling Fåruplund, Gl. Viborgvej 66, 8471 Sabro. der er vores voksen afdeling for unge voksne med plads til 6 beboer i alderen 18-40 år. Jf. § 107 og § 108. Ulrik er uddannet pædagog og har tideligere været ansat som pædagog på afdeling Bakkegården. Derudover har han de senere år arbejdet som SFO leder af børnenes friskole.

Jesper Damgaard er pr. 01 maj 2021 tiltrådt, som daglig leder på vores afdeling Markusminde, Markusvej 1 8471 Sabro, som har plads til 5 unge – piger og drenge i alderen 12-18 år, og med mulighed for efterværn op til det 23 år. På Markusminde indskriver vi primært de unge med behov for solid og tæt pædagogisk dækning, eventuelt ”én til én”.. Jesper er uddannet socialrådgiver og kommer med en masser af myndighedserfaring fra både Silkeborg og Skive kommuner.

Mette Møllehave er pr. 01 september 2021 tiltrådt, som vores nye interne misbrugsbehandler. Så vi fremadrettet kan tilbyde alle vores unge på de forskellige afdelinger faste ugentlige behandlende konsultationer. Mette er uddannet kognitiv misbrugsbehandler og er samtidig NADA-instruktør. Mette kommer med en masse erfaring som misbrugsbehandler i bl.a. fængselsverdenen.

Mentalisering og Konfliktnedtrapning på Fonden Bakkegården

I bestæbelsen på hele tiden at tilføje vores ansatte ny viden og nye kompetencer, har vi dette efterår 2021 valgt at opkvalificere med en fælles uddannelse for medarbejdere og ledere omkring mentalisering og konfliktnedtrapning. Målet er at få udviet vores fælles faglige sprog og integrere endnu en metode, der matcher kommunernes krav og forventninger omkring det pædagogiske udviklingsarbejde- og indsatser.

Uddannelsesdagene gennemføres i september/oktober og november i samarbejde med underviserne: Alice Stensbo og Morten Fisker der til dagligt arbejder med personaleudvikling i Ungecentret, Aarhus.

  • Vi har stadig enkelte ledige pladser på vores forskellige døgn afdelinger og skoletilbud.
  • Vi benytter kompetent faglig dokumentation med aktivt brug af ICS og VUM i rapporter
  • Vi er anerkendende, udviklings- og helhedsorienterede i vores pædagogiske tilgange
  • Vi har en Intern skole og en intern erhvervsskole
  • Vi benytter efter behov ART – Nada – og har vores egen Interne misbrugsbehandling mv.
  • Vi modtager omsorgssvigtede, vanskelige og udfordrede unge i alderen 13 – 23 år på vores 5 afdelinger jf. servicelovens § 52, § 58, § 76 eller § 107. og Ungdomssanktioner jf. straffelovens § 74 a, alternativ afsoning jf. Straffuldbyrdelseslovens § 78

Ring til os på: 20 15 18 39 eller skriv: jt@fondenbakkegaarden.dk – eller tjek vores hjemmeside for flere og mere detaljerede oplysninger: www.fondenbakkegaarden.dk

Du kan naturligvis også finde os via: www.tilbudsportalen.dk

Venlig hilsen

Jesper Tønder, forstander, Fonden Bakkegården, Sabro ved Århus