Mission & Vision

Mission

Fonden vil gennem en opdateret faglig kompetent og målrettet pædagogisk indsats, hjælpe de unge i vores målgruppe til at nå deres højeste udviklingspotentiale, både socialt og fagligt, så de kan få et positivt og godt voksenliv og på sigt kan bidrage konstruktivt og positivt til det danske samfund.

Vision

På baggrund af de gode resultater med vores unge, vores høje faglighed og professionelle tilgang og indstilling, samt vores fokus på et godt og bredt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, ønsker vi at være blandt de bedste socialpædagogiske arbejdspladser i Danmark.

Derudover ønsker vi være én af kommunernes foretrukne samarbejdspartnere kendte for, at kunne løse kvalitative og kompetente socialpædagogiske opgaver med unge tilhørende vores målgruppe.