Tilsyn & Godkendelser

Tilsyn opholdssteder

Tilsynet med Fonden Bakkegårdens opholdssteder varetages af den regionale enhed: socialtilsyn Midt, der fører tilsyn med plejefamilier, socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner i region midt.

Tilsynet tjekker de årlige budgetter og kommer på diverse anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg hvor de sikrer, at økonomi, pædagogik og metoder, personalets kvalifikationer og afdelingernes pædagogiske metoder og målgrupper og så videre er i overensstemmelse med de gældende kvalitetskrav og normer på området.

Socialtilsyn Midt
Papirfabrikken 38
8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 5600
Mail: socialtilsynmidt@silkeborg.dk

Godkendelse:

Fonden Bakkegården er senest godkendt af den regionale enhed, Socialtilsyn Midt, i januar 2018


Tilsyn intern skole

Den interne skole, Kanonskolen har indgået undervisningsoverenskomst med PPR Favrskov Kommune, der således har tilsynet med skolen.

Godkendelse:

Undervisningsoverenskomst for den interne skole – Kanonskolen. Er indgået med PPR i Favrskov kommune juni 2016.