Behandling

Vi har i Fonden Bakkegården personale med mange forskellige kompetencer og uddannelser, der alle naturligvis kan byde ind med vores grundydelse i det socialpædagogiske indsats- og behandlingsforløb. Men ud over dette har vi forskellige behandlingsformer, som vi efter behov og motivation hos de unge kan byde ind med og tage i anvendelse herunder f.eks.

Nada behandling

Nada-behandlingen (øreakupunktur) er et bivirkningsfrit supplement til den eksisterende socialpædagogiske behandling og evt. ordineret medicin. Behandlingen er et godt og virkningsfuldt tilbud til de unge, der i kraft af, at det er pædagogerne der har uddannelsen og kompetencen, kan foregå i rolige og hjemmelige omgivelser på opholdsstedet.

Metoden har en erfaringsmæssigt en positiv indvirkning i forhold til:

  • mindske abstinenser og stoftrang
  • øge indre kontrol
  • afhjælpe søvnproblemer
  • dæmpe angst
  • dæmpe stress
  • mindske aggression
  • mindske fysisk og psykisk uro
  • at kunne sætte ord på følelser
  • afhjælp personer i akut krise

ART Behandling

Alle af vores faste medarbejdere og en del af skolens lærere er A.R.T. uddannede.

Hvad er A.R.T.?

Aggression Replacement Training (A.R.T) bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper, samt en social læringsteori. – A.R.T. har vist sig at være et særdeles effektivt redskab i forebyggelse, reduktion og erstatning af aggressiv og udadreagerende adfærd hos unge og er blandt den bedst validerede metode på indsats området.

Vi tilbyder derfor de unge med behov og motivation for det, frivilligt at indgå i et aktivt ART forløb i tæt samarbejde mellem pædagoger fra afdelingen og med lærerne på vores interne skole, hvor det i nogen grad kan indgå som en del af undervisningstiden.

Misbrugsbehandling

Vi har på Fonden Bakkegården tilknyttet en misbrugsbehandler der tilbagevendende og vedholdende udfører misbrugsbehandling internt rundt på vores forskellige opholdssteder, hvor hun opsøger og arbejder med de unge der er motiveret for, at modtage behandlingen i såvel individuelt tilrettelagte forløb, som mere gruppeorienterede forløb.

Misbrugsbehandler Mette Møllehave.

Mette kommer med en masse erfaring som misbrugsbehandler i fængselsverdenen. Mette er uddannet kognitiv misbrugsbehandler og har efterfølgende arbejdet meget med ACT og CFT. Mette er også uddannet NADA-instruktør. Vi har ansat Mette på en flexordning, som gør at hun fast arbejder 10 timer ugentligt fordelt ud på afdelingerne. Det betyder at vi har mulighed for at tilbyde misbrugsbehandling, til alle unge hver, med henblik på at styrke indsatsen over for vores unge. Som en del af den flexible ordning vil vi  fremadrettet kunne tilbyde intensiv behandlingsforløb til vores unge. Dette skal godkendes af ledergruppen men vil eksempelvis være aktuel til vores projekter, f.eks. i en opstartsfase eller lignende. Ud over behndling af vores unge deltager Mette på udvalgte personalemøder og temadage for at optimere samarbejdet mellem det socialpædagogiske arbejde og misbrugsbehandling.

Mette om arbejdet som misbrugsbehandler på Fonden Bakkegården:

Som fagperson, prioriterer jeg tillid, dialog og inddragelse meget højt i mit daglige arbejde. Jeg vægter relationen og anerkendelsen meget højt, og jeg ser den, som fundamentet for mit behandlende arbejde. Jeg har et stort ønske om fortsat, at kunne bidrage til en positiv udvikling for unge mennesker i vanskelige situationer. Jeg anser mit opsøgende behandlingsarbejde, overfor de forskellige unge der indgår frivilligt rundt om på de forskellige opholdssteder i Fonden Bakkegården, som en super god mulighed for at kunne opnå gode og positive resultater omkring deres misbrug og de dertil hørende problematikker/udfordringer.

Plan for misbrugsbehandling fordelt på afdelinger:

Lige uger

Tirsdag 15.30 til 18.00 Bakkegården
18.00 til 20.30 Fåruplund
Torsdag 16.00 til 17.00 Bangholm
17.00 til 20.00 Markusminde

Ulige uger

Tirsdag 15.30 til 18.00 Fåruplund

18.00 til 20.30 Bakkegården

Onsdag 16.00 til 20.00 Dyrbygård
Torsdag 16.00 til 18.00 Markusminde