Udredning

Psykolog:

Omkring psykologiske udredninger samarbejder vi bl.a. med Psykolog, Peter Westenholtz.

Peter har en solid og bred erfaring med børn og unge som er tilknyttet opholdssteder.

Psykiater:

Ved henvisning til Ungdomspsykiatrisk hospital i Risskov, har vi desværre erfaring for, at der typisk kan være en ventetid på fra 6 til 15 måneder.

Dette forhold mener vi på mange måder er uholdbart ift. de unge i vores målgrupper, da dette ofte kan forsinke, at den rigtige indsats bliver iværksat og dermed forlænge en anbringelse unødigt. På nogle afdelinger og indskrivninger vil en evt. udredning / undersøgelse i privat praktiserende psykiater regi være indeholdt i opholdsprisen.

Ved indskrivning på Bakkegården, Dyrbygård, Fåruplund eller på vores udslusningsafdelinger, kan denne ydelse evt. tilkøbes af anbringende kommune efter aftale og pristilbud.

Psykiatriske udredninger foretages af en privatpraktiserende børne- og ungdomspsykiater, som vi har erfaring i at samarbejde med.