Udredning

Pædagogisk udredning

Vi kan i kraft af vores meget kompetente og erfarne pædagoger tilbyde  pædagogisk udredning og observation af børn eller unge i alderen 12 – 23 år. Formålet med en pædagogisk observation og udredning er at afdække og vurderer den unges ressourcer og behov for indsats- og udviklingsstøtte socialt, følelsesmæssigt og kognitivt. Udredningen er naturligvis vejledende for eventuelle fremtidige foranstaltninger.

Observations- og udredningsperioden strækker sig som regel over et stykke tid og varer typisk fra tre til seks måneder, hvor vi systematisk analyserer og afdækker den unges basale udviklingsmæssige behov.

Psykolog:

En udredning kan også udbygges med en psykologisk dimension og i den sammenhæng samarbejder vi bl.a. med Psykolog, Peter Westenholz der er autoriseret psykolog, og som er fast tilknyttet Fonden Bakkegården og arbejdet med vores forskellige unge. Peter har mere end 10 års erfaring med psykologisk udredning, intervention, og supervision og han har dermed en solid og bred erfaring i arbejdet, med udsatte børn og unge, der er tilknyttet opholdssteder.

Psykiater:

Ved henvisninger til ungdomspsykiatrisk afsnit på Skejby sygehus, har vi desværre erfaring for, at der ofte kan være tale om en ventetid på fra 6 til 15 måneder.

Dette forhold mener vi på mange måder er uholdbart ift. de unge i vores målgrupper, da dette ofte kan forsinke, at den rigtige indsats bliver iværksat og dermed forlænge en anbringelse unødigt. På nogle afdelinger og indskrivninger vil en evt. udredning / undersøgelse i privat praktiserende psykiater regi være indeholdt i opholdsprisen.

Ved indskrivning på Bakkegården, Dyrbygård, Fåruplund eller Markusminde – eller på en af vores projekt- og udslusningsafdelinger, kan denne ydelse evt. tilkøbes af anbringende kommune efter aftale og et konkret vurderet pristilbud.

Psykiatriske udredninger foretages naturligvis af en privatpraktiserende børne- og ungdomspsykiater, som vi har erfaring i at samarbejde med.