Evaluering & Tilsyn

Arbejdet med de unge er hos Fonden Bakkegården er en struktureret pædagogisk proces, hvor der i samarbejde med anbringende kommune på både på lang og kort sigt opsættes nye udviklings- og indsats mål for og med den enkelte ung. Dette forløb bliver blandt andet underbygget af udviklingssamtaler og individuelle løbende evalueringer, så både den unge selv og medarbejderne og kommunen er enige om, hvor vi er i processen og at vi i fællesskab opsætter det næste udviklingsmål. Afdelingen vil ligeledes opdatere sagsbehandlere med nyhedsmails omkring den unges udvikling ca. hver 6 – 8 uge.

For at synliggøre og dokumentere arbejdet, afholdes der hvert halve år et statusmøde, hvor alle relevante parter og aktører omkring den unge inviteres til at deltage. På disse statusmøder vil lederen fra afdelingen, primærpædagogen og andre relevante deltage. Forud for mødet fremsender vi den unges statusrapport fra afdelingen.

Fonden Bakkegårdens tilsynsmyndighed er Socialtilsyn Midt, der har til huse på Papirfabrikken under Silkeborg kommune. Tilsynet tjekker de årlige budgetter og kommer på diverse tilsynsmøder hvor de sikrer, at økonomi, pædagogik og metoder, personalets kvalifikationer og afdelingernes metoder og målgrupper og så videre er i overensstemmelse med gældende kvalitetskrav og normer på området.