Det Pædagogiske Arbejde

I det daglige pædagogiske udviklingsarbejde, skaber vi rammer hvor vi ligger vægt på, at de unge kan vende en negativ udvikling til ønsket om en positiv udvikling, så de unge bliver mere rustede og interesserede i at møde de krav omverden og samfundet stiller. Vi arbejder med, at yde individuel guidning og støtte til de unge på både det praktiske plan og på det personlige plan, så de herigennem kan opnå et positivt selvbillede, hvor den unge lærer, at se sig selv igennem en ny optik og fokusere på de gode værdier og samtidigt erkender og lærer, at identificere de positive værdier i andre.

Med udgangspunkt i en anerkendende og helhedsorienteret pædagogisk tilgang, tilrettelægges der en målrettet indsats, som er tilpasset den enkelte unges særlige behov med henblik på, at forøge den unges selvstændighed, ansvarlighed og deres sociale kompetencer og selvforståelse.

Gennem løbende og vedholdende udviklingssamtaler, og forebyggende kriminalitets og misbrugssamtaler og bearbejdelse af udviklingsmål inddrages den enkelte unge aktivt i denne proces.

De socialpædagogiske nøgleord, vi arbejder med er: anerkendelse, ansvarlighed, relation, samarbejde, samtale og ikke mindst personalets vedholdenhed overfor de unge.