Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med alle kommuner i alle regioner i Danmark, omkring løsningen af social- og specialpædagogiske opgaver – jf. beskrivelsen af vores respektive målgrupper.

Vores arbejde med de unge danner udgangspunkt for vores samarbejde med andre aktører og vi vil derfor altid være åbne for at etabler nye samarbejdsflader og netværk, med henblik på at løse opgaven bedst muligt.

Samarbejdspartnere i Aarhus Kommune, i region Midt Jylland og på landsplan:

 • Kanonskolen
 • Psykolog, Peter Westenholz, Nypraxis
 • UU-vejlederne i Aarhus, Favrskov og Randers kommuner
 • Produktionsskolerne i Aarhus og Randers
 • BOAS Specialisterne APS, Aarhus
 • Psykiatrisk universitetshospital i Aarhus – AUH
 • AARHUS TECH
 • Tradium, Randers
 • Diverse sagsrelevante uddannelsesinstitutioner i Aarhus, Favrskov og Randers
 • PPR i Favrskov kommune, Randers kommune og Aarhus kommune
 • Jobcentrene i Århus, Skanderborg, Randers og Favrskov
 • Socialtilsyn Midt, Silkeborg
 • ADHD-klinikken på Ungdomspsykiatrisk afdeling på AUH
 • Center for misbrugsbehandling i Aarhus
 • Retspsykiatrisk ambulatorium på AUH
 • Kriminalforsorgen
 • Ungdomskriminalitetsnævnet
 • Sundhedsstyrelsen
 • Socialstyrelsen
 • VIA University college – Aarhus
 • VIA University college Viborg
 • Aarhus universitet
 • Aalborg universitet

Derudover har vi lejlighedsvis og sags rettede samarbejder med: VISO konsulenterne, samt en række forskellige privatpraktiserende terapeuter, læger, psykologer og psykiatere med henblik på behandling og eller udredning af, eller samtaler med de unge.

Vi har desuden et tæt samarbejde med et netværk af flere lokale virksomheder, som igennem en årrække har udvist stor rummelighed, velvilje og ansvarlighed ved, at tage vores unge i praktikforløb og/eller i direkte ansættelser i ordinære job og fritidsstillinger.