Job & Praktik

Alle stillinger opslås altid på jobnet.dk Vi har som regel jævnligt rotationsvikar stillinger slået op ca. hvert ½ år og indimellem naturligvis også nye faste stillinger.

Vi modtager løbende henvendelser vedrørende rotationsvikariat – så kontakt os endelig, hvis du lever op til kravene og vilkårene og mener du skal være vores næste Rotationsvikar.

Ansøgninger fremsendt til vores virksomhed skal overholde GDPR lovgivningen med om krav om kryptering af personfølsomme oplysninger og skal derfor fremsendes via dette link: ansøgninger – Dette gælder alle ansøgninger også hvis du sender os uopfordrede ansøgninger.

Ansøgninger sendt via almindelig / ordinær mail bliver således ikke besvaret og de slettes i stedet for med det samme i henhold til GDPR lovgivningen.

(NB: Ansættelsesforhold i fonden Bakkegårdener er ikke omfattet af kollektiv overenskomst, men vi lægger os meget tæt op af SL´s aftaler og på linje med de øvrige socialpædagogiske opholdssteder af samme art)

Praktikanter i Fonden Bakkegården

Vi modtager ½ års praktikanter fra VIA University college hvert semester fra pædagoguddannelsen både på Dyrbygård og på Fåruplund. ( af relationelle og etiske hensyn til vores unge, modtager vi som udgangspunkt ikke kortvarige øvelses praktikanter)

Arbejdspraktik

Vi samarbejder med Jobcenter Århus og Jobcenter Randers og Favrskov omkring forskellige arbejdspraktikanter i 3 – 6 måneders praktikforløb og er altid åbne for nye og konstruktive samarbejder.