Job & Praktik

Vi har i øjeblikket, juni 2020 – ingen stillinger åbne – men vi har som regel rotationsvikar stillinger slået op ca. hvert ½ år.
Vi modtager løbende henvendelser vedr. rotationsvikar så kontakt os hvis du skal være vores næste Rotationsvikar.

Alle stillinger vi slåer op kan du altid findes på: jobnet.dk
(NB: Ansættelsesforhold i fonden Bakkegårdener ikke omfattet af kollektiv overenskomst, men vi lægger os meget tæt op af SL´s aftaler med de øvrige socialpædagogiske opholdssteder)

Praktikanter i Fonden Bakkegården
Vi modtager praktikanter på både Dyrbygård og på Bakkegården – ½ års praktikanter, fra VIA University college hvert semester fra pædagoguddannelsen.

Arbejdspraktik
Vi samarbejder med Jobcenter Århus og Jobcenter Randers og Favrskov omkring forskellige arbejdspraktikanter i 3 – 6 måneders praktikforløb og er altid åbne for nye og konstruktive samarbejder.