Fåruplunds Målgruppe

Fåruplunds målgruppe er unge voksne i alderen 18 til 30 år i midlertidig botilbud jf. Servicelovens § 107,eller voksne i mere permanente botilbud jf. servicelovens § 108 – typisk med følgende udfordringer:

 • Behov for socialpædagogisk guidning og støtte
 • Sociale tilpasningsvanskeligheder
 • Mangelfuld personlighedsdannelse
 • ADHD, autisme-og /eller lignende problematikker
 • Omsorgssvigt i opvæksten
 • Mangelfuld struktur og overblik i dagligdagen
 • Behov for moderat til massiv ADL støtte
 • Unge der er motiveret for at forlade en kriminel løbebane
 • Unge med Indlæringsvanskeligheder og/eller mangelfuld skolegang
 • Mangelfuld erfaring med tætte relationer
 • Unge med udredte psykiatriske vanskeligheder
 • Unge der er i afvænningsforløb, eller ønsker støtte til at slutte igangværende misbrugsproblemer af lettere til middel grad

Det konkrete tilbud aftales ud fra den enkelte unge voksnes ønsker og behov for støtte, og i samråd med anbringende kommune. Beboeren vil få tilbudt, støtte til individuel personlig udvikling og støtte til uddannelse, skole og beskæftigelse samt, at kunne deltage i afdelingens sociale fællesskab, som f.eks. fællesspisninger, fritidsaktiviteter og fælles weekender og ture.