Evaluering og Tilsyn

Arbejdet med de unge er hos Fonden Bakkegården er en dynamisk og struktureret pædagogisk proces, hvor der i samarbejde med forældre og kommune på både på lang og kort sigt løbende opsættes nye udviklingsmål for og med den enkelte ung. Dette forløb bliver blandt andet underbygget af udviklingssamtaler og individuelle løbende evalueringer, så både den unge og medarbejderne og kommunen er enige om, hvor vi er i processen og at vi i fællesskab opsætter det næste udviklingsmål. Afdelingen vil ligeledes opdatere såvel forældre, som sagsbehandlere med nyhedsmails omkring den unges udvikling ca. hver 4 – 5 uge.

For at synliggøre og dokumentere arbejdet, afholdes der hvert halve år et statusmøde, hvor alle relevante parter og aktører omkring den unge inviteres til at deltage. På disse statusmøder vil lederen fra afdelingen, primærpædagogen og skolens kontaktlærer deltage fra vores organisation. Forud for mødet fremsender vi den unges statusrapport fra afdelingen og skolen, såfremt den unge går i ét af vore skoletilbud.

Fonden Bakkegårdens tilsynsmyndighed er Socialtilsyn Midt, der har til huse på Papirfabrikken under Silkeborg kommune. Tilsynet tjekker de årlige budgetter og kommer på diverse tilsynsmøder hvor de sikrer, at økonomi, pædagogik og metoder, personalets kvalifikationer og afdelingernes metoder og målgrupper og så videre er i overensstemmelse med gældende kvalitetskrav og normer på området.