Visitation

Hvis du står med en opgave eller udfordring omkring et ungt menneske der skal løses, kan du altid sende os sagsakterne, så vil vi efter en grundig visitationsprocedure og vurdering, efter kort tid vende tilbage til dig med et kvalificeret og kompetent uforpligtende tilbud.
Kontakt Jesper Tønder mobil 20151839 eller på sikker mail: jt@fondenbakkegaarden.dk

Visitationsprocedure:

Udgangspunktet og forudsætningen for en succesfuld anbringelse er en grundig visitation. Fondens visitationsudvalg består af forstander og en leder fra hvert opholdssted. Dette er med henblik på, at lave en nuanceret og fagligt kompetent vurdering og finde det bedst egnede og mest hensigtsmæssige tilbud til den enkelte ung.

Vi har grundlæggende brug for følgende oplysninger ved visitation:

– En opdateret § 50 undersøgelse.
– En tydelig beskrivelse fra anbringende kommune, af hvad opgaven går ud på.
– Alle relevante sagsakter – f.eks. statusrapporter fra tidligere anbringelser el. lign.
– Evt. psykologiske/pædagogiske udredninger og undersøgelser.
– Evt. psykiatriske udredninger.

Hvis den unge skal indskrives i vores skoletilbud, har vi desuden brug for følgende:

– Tidligere elevplaner og andre opdaterede og relevante skolepapirer.
– PPR udredninger og udtalelser.