Markusmindes målgruppe

Markusminde er godkendt til 5 unge. Tilbuddet er primært rettet mod piger og drenge i alderen 12-18 år uden et aktuelt langvarigt vanemæssigt forbrug af euforiserende stoffer. Der arbejdes med en forbyggende indsats, for unge i risikozonen for ikke at udvikle misbrugsproblematikker, her er tilknyttet misbrugsbehandler som kordinerer indsatsen med pædagogerne som en del at tilbuddet. Afdelingens personalet har gode erfaringer i at arbejde med unge der er anbragt under en UKN-afgørelse, og tilbyder f.eks. specialiserede ART forløb, som en del af tilbuddet.  Afdelingen tilbyder udslusning og efterværn der er varetaget af afdelingens personale, som en forlængelse på anbringelsen, der giver en glidende overgang til voksenlivet.

  • Afdelingen modtager unge med følgende problemstillinger:
  • Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsvanskeligheder
  • Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser og udadreagerende adfærd
  • Stofproblemer uden aktuelt vanemæssigt forbrug og afhængighed
  • Tab og traumer, som offer for seksuelle overgreb
  • Unge med ADHD og lignende problematikker
  • Mangelfuld identitets- og personlighedsdannelse
  • Omsorgssvigt og mangelfuld struktur i dagligdagen

De unge som indskrives på Markusminde, er typisk omsorgssvigtede unge med skader på deres følelsesmæssige og sociale udvikling. Markusminde er en afdeling for de unge, som har stort behov for ydrestruktur særlig i begyndelsen af anbringelsen, hvor der er afsat mange en til en timer til den enkelte. De kan endvidere have indlæringsvanskeligheder, adfærdsproblemer, kan være impulsstyrede og kravafvisende og har som regel svært ved at begå sig socialt i større grupper og har svært ved at modtage kollektive beskeder. De unge kan desuden have begyndende vanskeligheder med: kriminalitet, misbrug og udadreagerende og voldelig adfærd.

Markusminde modtager også unge, som endnu ikke er udredt eller diagnosticeret, men som fagligt vurderes, at have behov herfor. Vi lægger vægt på, at den unge og dennes familie har en relativ erkendelse af behovet for anbringelsen. Såfremt dette ikke er tilfældet, søger vi at møde familien der hvor de er og der igennem skabe en dialog med henblik på i sidste ende at skabe et positivt og konstruktivt samarbejde.