Erhvervsskole

Vores interne Erhvervsskole tilbyder individuelle erhvervs- og uddannelsesrettede skoleforløb, for både unge der har igangværende skoleundervisning og unge der er færdige med skolepligten, samt praktik og beskæftigeles og afklaringsforløb for de unge i fonden, som ikke længere er skolepligtige.

Erhvervsskolen tilbyder også deciderede arbejdspraktikforløb til eksterne elever.
Derudover kan erhvervsskolen tilbyde beskyttet beskæftigelse jf. § 103.

Eleverne tilbydes praktisk undervisning på vores træ-, metal- og autoværksteder, samt på vores grønne linje med f.eks. havearbejde. Dette kan individuelt baseret kombineres med specialundervisning i dansk, engelsk og matematik i samarbejde med vores interne skole, såfremt den unge er visiteret til disse fag fra PPR i hjemme kommunen.

Værkstedsundervisningen er meget praksisorienteret og skal hjælpe eleverne til at afprøve deres evner i et håndværkermiljø, med mulighed for at komme tæt på forskellige faggrupper. Vi lægger vægt på, at eleverne møder de krav, normer og arbejdsrutiner, som man almindeligvis møder på en arbejdsplads.

Derfor støttes eleverne i at udvikle sociale og faglige færdigheder – modenhed og ansvarlighed.
Eleverne lærer desuden værktøjsforståelse og undervises i arbejdsmiljø og sikkerhed.

Skolen arbejder tæt sammen med et netværk af lokale virksomheder, samt UU-vejledningen i forbindelse med f.eks. praktikforløb og brobygningsforløb.