Ledige Pladser

Vi har samlet set 28 godkendte døgnpladser rundt på de 5 forskellige afdelinger under Fonden Bakkegården, samt et vekslende antal unge rundt i vores forskellige efterværns- og udslusningstilbud.

Hvis du har behov for en plads til en ung, er du naturligvis altid meget velkommen til, at ringe og høre om den aktuelle og øjeblikkelige status.