Bakkegårdens Målgruppe

Opholdsstedet Bakkegården har plads til 7 unge + udslusning. Afdelingen er for piger og drenge i alderen 13-23 år, med primær indskrivning for aldersgruppen 13 – 18 år.

Afdelingen modtager unge med problemstillinger såsom:

 • Sociale- og adfærdsmæssige problemstillinger
 • Kriminel adfærd, unge med ungdomssanktion, alternativ afsoning og unge med dom til behandling.
 • Udadreagerende, verbal- og voldelig adfærd
 • Unge med flere anbringelser bag sig
 • Selvskadende og selvdestruktiv adfærd
 • Mangelfuld struktur i dagligdagen
 • Unge med manglende identitetsfølelse og/eller dannelse
 • Unge med misbrugsproblematikker af lettere til middel grad
 • Unge med indlæringsvanskeligheder og/eller mangelfuld skolegang
 • Unge med udredte psykiatriske diagnoser

Diagnostisk kan beskrivelserne af den unge f.eks. være:

 • ADHD, Autisme mv.
 • Adfærdsforstyrrelse
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Udviklingsforstyrrelse
 • Begyndende personlighedsforstyrrelse