Udslusning

Om Udslusning

Vi har i Fonden Bakkegården rundt på de forskellige afdelinger en række forskellige muligheder for udslusning af de unge, der skal afslutte deres anbringelse og videre ud i deres eget liv. Vi har både lejligheder og udslusningshuse der giver os mange forskellige muligheder for, at placere de af vores unge, der skal i gang med et udslusningsforløb, frem mod, at de videre sluses ud i en selvstændig bolig.

f.eks. Bakkehuset: her har vi 3 separate værelser med eget bad og the køkken, samt en separat lejlighed til 1 – 2 unge. Lejligheden har egen indgang, køkken, bad, toilet og vaskerum. Værelser og lejlighed er beliggende i en sidebygning til Bakkegården.

Lejlighed A: på Rødkærvej i Mundelstrup: 35 kvm. 1 værelses lejlighed med bad og the køkken lige i nærheden af Fåruplund og Bakkegården så man f.eks. kan modtage støtte og tilsyn fra personalet fra ét af de to opholdssteder

Lejlighed B: Hadsten 67 kvm. 2 værelses lejlighed med vaskerum, bad og køkken beliggende i Hadsten

Lejlighed C: Randers 72 kvm. 2 værelses lejlighed med vaskerum, bad og køkken, beliggende i Randers

Hvis der ved et aktuelt behov, ikke lige er en passende lejlighed ledig, finder vi altid gerne en, der er passende til formålet i forhold til den helt konkrete ung´s behov.

De unge, som bor på Fonden Bakkegården, der er nået så langt i deres udvikling, at de i væsentlig grad evner, at samarbejde omkring deres egen udvikling, at de efterhånden kan fungere i et udslusningstilbud med det ansvar, de forventninger og de friheder som dette indebærer, starter vi som regel et udslusningsforløb for.

I udslusningstilbuddet skal den unge typisk lære at:

  • Klare sig i forhold til alle almindelige daglige funktioner i egen bolig – ADL.
  • Klare sig i forhold til egen økonomi – tilrettelægge- og holde et budget
  • Få tjekket sin E boks og håndtere indholdet samt sin generelle livssituation
  • Få et varieret, aktivt og meningsfyldt fritidsliv.
  • Have et stabilt og vedholdende forhold til sin uddannelsesinstitution eller en arbejdsplads.
  • Etablere eller reetablere et socialt/familiemæssigt og venskabsmæssigt netværk.

Socialpædagogiske metoder:

Indsatsen og arbejdet i udslusningstilbuddene tager naturligvis udgangspunkt i de samme gode pædagogiske værdier og tilgange, som de unge har mødt i de øvrige tilbud af fonden Bakkegårdens.

I de daglige pædagogiske udviklingsarbejde drejer det sig meget om: anerkendelse, relation, omsorg, udviklingssamtaler, vejledning, påvirkning, nærværd, tillid og ikke mindst kontinuitet og vedholdenhed.

Vi tager også i dette arbejde, altid udgangspunkt i den enkelte unges særlige behov for udvikling og den konkrete profil, baggrund og problemstillinger.

Målgruppen:

Bakkehuset er f.eks. godkendt jf. Servicelovens § 142. Anbringelse jf. Servicelovens § 52, § 58 og/eller.§ 76.

Tilbuddet rettet sig mod unge i alderen 16 til 23 år, der pga. forskellige sociale / emotionelle vanskeligheder, i en kortere eller længere periode fortsat vil kunne profitere af ophold uden for hjemmet.

Visitation:

De unge visiteres til vores udslusningstilbud i et tæt koordineret samarbejde mellem deres sagsbehandler og afdelingslederne på vores forskellige afdelinger.

Udvikling og evaluering:

Vi udarbejder som udgangspunkt en statusrapport 2 gange årligt og afholder i den forbindelse møder med anbringende kommune, forældre og den unge – Ved disse møder deltager primærpædagogen, lederen og evt. kontaktlæreren fra skolen eller evt. anden relevant uddannelsesinstitution eller arbejdsplads.

Inden mødet fremsendes der en ½ års rapport fra udslusningstilbuddet og en skolerapport fra skolen (hvis den unge forsat er indskrevet på skolen/Erhvervsskolen). Alle møder vedrørende de unge afholdes som udgangspunkt på den tilknyttede afdeling.

I dagligdagen bruger vi bl.a. pædagogiske udviklings- og indsatsplaner som det væsentligste værktøj. Udviklings- og indsatsplanerne laves af primærpædagogen – i tæt samarbejde med den unge. Udviklings- og indsatsplanerne drøftes / evalueres med den unge ca. hver 2 – 3 uge.

Fritid og ferie:

Vi arbejder løbende på, at motivere de unge til at deltage i fritidsaktiviteter i nærområdet, når de er parat til dette. Vi har bl.a. samarbejdspartnere indenfor en lang række aktiviteter og idrætsgrene: f.eks.: Fitness, håndbold, motor cross, fodbold, bueskydning, bowling og badminton mv..

De unge i udslusningstilbuddene har generelt mange fritidsmuligheder f.eks. via ungdomsklubber i lokalområdet, som f.eks. erhvervelse af knallertkørekort, gokartværksted og kørsel, div. spil og idrætsaftener, samt evt. ungdomsfester, sideløbende med afdelingens egne aktivitetstilbud.

De unge i udslusningstilbuddene tilbydes ofte, at kunne deltage på lige fod med f.eks. afdelingernes weekend ture og ferieture, dog mod en mindre egenbetaling, da de jo skal lærer at sådanne aktiviteter jo koster noget.

Økonomi:

De unge der indskrives i udslusningen kan have individuelle behov for særlig støtte ud over, hvad afdelingen kan tilbyde. Dette afklares som regel i visitationen, f.eks. behov for psykologstøtte eller anden specialbehandling, lige som de kan have behov for fast ordineret medicin, briller m.m.