Udslusning

Om Udslusning

Vi har i Fonden Bakkegården en række forskellige muligheder for udslusning af de unge, der skal afslutte deres anbringelse og videre ud i deres eget liv. Vi har både lejligheder og udslusningshuse der giver os forskellige muligheder for, at placere de af vores unge, der skal i gang med et udslusningsforløb, frem mod, at de sluses ud i en selvstændig bolig.

Bakkehuset: har 3 separate værelser med eget bad og køkken, samt en separat lejlighed til 1 – 2 unge. Lejligheden har egen indgang, køkken, bad, toilet og vaskerum. Værelser og lejlighed er beliggende i en sidebygning til Bakkegården.

Lejlighed A: Rødkærvej: 35 kvm. 1 værelses lejlighed med bad og the køkken i nærheden af Bakkegården

Lejlighed B: Hadsten 67 kvm. 2 værelses lejlighed med vaskerum, bad og køkken beliggende i Hadsten

Hvis der ved aktuelt behov, ikke lige er en passende lejlighed ledig, finder vi gerne en, der er passende til formålet i forhold til den konkrete unge.

De unge som bor på Fonden Bakkegården, der er nået så langt i deres udvikling, at de i væsentlig grad evner, at samarbejde omkring deres egen udvikling, at de efterhånden kan fungere i et udslusningstilbud med det ansvar, de forventninger og de friheder som dette indebærer, starter vi som regel et udslusningsforløb for.

I udslusningstilbuddet skal den unge typisk lære at:

  • Klare sig i forhold til alle almindelige daglige funktioner i egen bolig – ADL.
  • Klare sig i forhold til egen økonomi – tilrettelægge- og holde et budget
  • Tjekke sin E boks og håndtere sin generelle livssituation
  • Få en varieret, aktiv og meningsfyldt fritidsliv.
  • Have et stabilt og vedholdende forhold til sin uddannelsesinstitution eller en arbejdsplads.
  • Etablere eller reetablere et socialt/familiemæssigt og venskabsmæssigt netværk.

Socialpædagogiske metoder:

Indsatsen og arbejdet i udslusningstilbuddene tager udgangspunkt i de samme pædagogiske værdier og tilgange, som i de øvrige tilbud af fonden Bakkegårdens.

I de daglige pædagogiske udviklingsarbejde drejer det sig meget om: anerkendelse, relation, omsorg, udviklingssamtaler, påvirkning, nærværd, tillid og ikke mindst kontinuitet og vedholdenhed.

Vi tager også i dette arbejde, altid udgangspunkt i den enkelte unges særlige behov for udvikling og den konkrete profil, baggrund og problemstillinger.

Målgruppen:

Bakkehuset er godkendt jf. Servicelovens § 142. Anbringelse jf. Servicelovens § 52, § 58 og/eller.§ 76.

Tilbuddet rettet sig mod unge i alderen 16 til 23 år, der pga. forskellige sociale / emotionelle vanskeligheder, i en kortere eller længere periode fortsat vil kunne profitere af ophold uden for hjemmet.

Visitation:

De unge visiteres til vores udslusningstilbud i et tæt koordineret samarbejde mellem deres sagsbehandler og afdelingslederne på vores forskellige afdelinger.

Udvikling og evaluering:

Vi udarbejder en statusrapport 2 gange årligt og afholder i den forbindelse møder med anbringende kommune, forældre og den unge – Ved disse møder deltager primærpædagogen, lederen og evt. kontaktlæreren fra skolen eller evt. anden relevant uddannelsesinstitution.

Inden mødet fremsendes der en ½ års rapport fra Bakkehuset og en skolerapport fra skolen (hvis den unge forsat er indskrevet på skolen/Erhvervsskolen). Alle møder vedrørende de unge afholdes på den tilknyttede afdeling.

I dagligdagen bruger vi bl.a. pædagogiske udviklings- og indsatsplaner som det væsentligste værktøj. Udviklings- og indsatsplanerne laves af primærpædagogen – i tæt samarbejde med den unge. Udviklings- og indsatsplanerne drøftes / evalueres med den unge ca. hver 2 – 3 uge.

Fritid og ferie:

Vi arbejder løbende på, at motivere de unge til at deltage i fritidsaktiviteter i nærområdet, når de er parat til dette. Vi har bl.a. samarbejdspartnere indenfor en lang række aktiviteter og idrætsgrene: f.eks.: Fitness, håndbold, motor cross, fodbold, bueskydning, bowling og badminton mv..

De unge i udslusningstilbuddene har mange fritidsmuligheder via 2 ungdomsklubber i lokalområdet, som f.eks. erhvervelse af knallertkørekort, gokartværksted og kørsel, div. spil og idrætsaftener, samt ungdomsfester, sideløbende med afdelingens egne aktivitetstilbud.

De unge i udslusningstilbuddene tilbydes, at kunne deltage på lige fod med afdelingernes weekend ture og ferieture, dog mod en mindre egenbetaling, da de jo skal lærer at sådanne aktiviteter koster noget.

Økonomi:

De unge der indskrives i udslusningen kan have individuelle behov for særlig støtte ud over, hvad afdelingen kan tilbyde. Dette afklares som regel i visitationen, f.eks. behov for psykologstøtte eller anden specialbehandling, lige som de kan have behov for fast ordineret medicin, briller m.m.