Afrusning for hashmisbrug

Vi er på Fonden Bakkegården godkendt til, at modtage unge i afrusning for hashmisbrug

Det vil typisk være et 2 til 3 ugers behandlings- og afrusningsforløb i et sommerhus med 1:1 – eller 1:2 personale der er højt specialiseret og kompetent til opgaven. Den første fase i forløbet er som regel en periode med afrusning og den efterfølgende periode er mere stabilisering og normalisering. Tilbuddet kan evt. kombineres med en sideløbende pædagogisk- og eller psykologisk udredning, hvilket aftales konkret med anbringende kommune.

Den afrusede ung, kan efterfølgende evt. anbringes / integreres på en af vores afdelinger, såfremt der er en plads ledig eller den unge kan evt. hjemgives umiddelbart efter.