Afrusning for hashmisbrug

i er på Fonden Bakkegården godkendt til, at modtage unge i afrusning for hashmisbrug

Det vil typisk være et 2 til 3 ugers behandlingsforløb i et sommerhus med 1:1 – eller 1:2 personale der er højt specialiseret og kompetent til opgaven. Den første fase i forløbet er som regel en periode med afrusning og den efterfølgende periode er mere stabilisering og normalisering. Tilbuddet kan evt. kombineres med en sideløbende pædagogisk- og eller psykologisk udredning, hvilket aftales med anbringende kommune.

Den afrusede ung, kan efterfølgende evt. anbringes på en af vores afdelinger, såfremt der er en plads ledig eller den unge kan evt. hjemgives.