Det Pædagogiske arbejde

I det daglige pædagogiske udviklingsarbejde har vi en struktureret, helheds- og ressourceorienteret tilgang med en høj grad af med inddragelse og ansvarliggørelse af den unge i alle aspekter. Målet er at fremdyrke et positivt selvbillede, hvor den unge gennem erkendelse og refleksion lærer, at identificere de positive værdier i sig selv, men samtidig lærer, at kunne identificere positive værdier i andre.

Herigennem opbygges der et nyt grundlag for mere selvværd og mere selvtillid hos den unge, hvilket igen gør dem i stand til at opnå de mål, som muligvis tidligere virkede uden for rækkevidde.

I arbejdet med de unges selvforståelse og selvbillede, er det vigtigt, at de unge støttes og guides i retning af at tage ansvar og træffe positive valg. Hvilken betydning det har for dem selv, hvilke netværk og navnlig hvem de vælger til og fra og at der samtidigt skabes fokus på, hvordan man som ung kan indgå i positive sociale relationer og fællesskaber i familien og netværk.

Når selvtilliden og selvstændigheden er tilstrækkelig, arbejder vi videre med, at motivere de unge til at sætte sig uddannelsesmæssige og/eller arbejdsrelaterede mål, som f.eks.: valg af uddannelse eller fag, arbejdstrænings- og praktikforløb m.m. Disse forløb tilpasses ofte den enkelte ung og sker i tæt koordination og samarbejde med skoler, netværk i erhvervslivet, UU-vejleder, Jobcenter og forskellige relevante uddannelsessteder.

De socialpædagogiske nøgleord, vi arbejder med er: anerkendelse, forpligtende relationer, nærvær og omsorg, samtale og samvær, tillid og ikke mindst medarbejdernes vedholdenhed for de unge der ofte har oplevet mange svigt og opgivelse i deres fortid.

Med udgangspunkt i en anerkendende og helhedsorienteret pædagogisk tilgang, tilrettelægges der en målrettet indsats, som er tilpasset den enkelte ung med henblik på, at øge den unges selvstændighed, ansvarlighed og deres sociale forståelse.

Vi dokumenterer løbende bl.a. via daglig dagbog, vedholdende udviklingssamtaler, pædagogiske indsatsplaner, samt ICS statusrapporter, som alt sammen tager afsæt i den kommunale handleplan. De unge inddrages aktivt i mål og målsætning for indsatsplanen, samt igennem løbende evaluering af indsatsplanes mål under udviklingssamtalerne ca. hver 2 – 3 uge.