Efterværn

Efter aftale med anbringende kommune, kan vi på alle afdelinger under fonden Bakkegården tilbyde individuelle efterværnsløsninger med henblik på, at lande den unge i egen bolig, hvor primær pædagogen over et stykke tid følger den unge lidt på vej.

Som udgangspunkt er dette tilbud, dog indenfor en geografisk afstand på maksimalt ca. 80 km. fra opholdsstedet / afdelingen.

Vi vil typisk udarbejde en konkret vurdering af den unges aktuelle behov for støtte og udvikling, og lave en progressionsplan med en anbefalet indsatsplan, tidshorisont og en gradvis faldende besøgsfrekvens.

Hvis anbringende kommune er enig i vurderingen, forhandles der en passende indsatsplan med en tilhørende besøgsfrekvens, tidshorisont og en passende timepris.

Det overordnede formål med efterværnet er, at sikre den unge stabil støtte og guidning frem i mod den unge er i stand til at klare en selvstændig voksen tilværelse i sin egen bolig med de udfordringer og opgaver det medfører, som f.eks. ADL, uddannelse, arbejde/beskæftigelse, socialt liv og økonomi med videre.