Skiftedage i Fonden Bakkegården

Efter en længere periode, som souschef for afdelingen er Tanja Bertelsen nu pr. d. 1. august tiltrådt stillingen, som vores nye afdelingsleder på afdeling opholdsstedet, Dyrbygård, Dyrbyvej 18 A, 8981 Spentrup ved Randers med målgruppen unge i alderen 12 – 18 år.

Tanja glæder sig rigtig meget over alle de nye spændende udfordringer og ser frem til forsat at udvikle afdelingen i en positiv og konstruktiv retning, til glæde og gavn for de unge der bor her og alle vores dygtige og kompetente kolleger på afdelingen.

Thomas Køhler tiltræder ligeledes pr. 01 august stillingen, som afdelingsleder på vores afdeling for unge voksne over 18 år, Opholdsstedet Fåruplund, Gl. Viborgvej 66, 8471 Sabro. – Thomas er samtidig stadig væk vores dygtige og rutinerede afdelingsleder for afdelingen lidt længere nede af vejen, opholdsstedet Bakkegården Gl. Viborgvej 73, 8471 Sabro (målgruppe unge i alderen: 12 år – 18 år og unge 17 år – 23 år).

Thomas ser ligesom Tanja frem til opgaver og udfordringer på sin ”nye” afdeling Fåruplund.

En god historie: ”Jeg fortjente ikke at leve”

Uddrag fra artikel om tidligere anbragt på Fonden Bakkegården:

En turbulent opvækst endte for Cathrine med en anbringelse på opholdsstedet Fonden Bakkegården. De første tre uger stak den 14-årige pige af et utal af gange, men langsomt vandt Tanja hendes tillid. I dag er Cathrine 20 år og godt på vej i livet.

 ”Tanja har hjulpet mig og altid været der for mig. Hun kender mig ud og ind, og hun kender min familie og fortid. Hvis hun ikke havde været der for mig, havde jeg ikke været i live i dag, siger Cathrine ærligt.”

Link til artiklen: https://www.udeoghjemme.dk/skaebner/jeg-fortjente-ikke-leve

  • Vi har stadig enkelte ledige pladser på vores forskellige døgn afdelinger og skoletilbud.
  • Vi modtager omsorgssvigtede, vanskelige og udfordrede unge i alderen 12 – 23 år på vores 5 forskellige afdelinger, som er nøje målgruppe opdelt med hver deres speciale/særlige forhold.
  • Vi modtager anbringelser jf. servicelovens § 52, § 58, § 76 eller § 107. og Ungdomssanktioner jf. straffelovens § 74 a, alternativ afsoning jf. Straffuldbyrdelseslovens § 78
  • Vi benytter kompetent faglig dokumentation med aktivt brug af bl.a. ICS og VUM i rapporter
  • Vi er anerkendende, udviklings- og helhedsorienterede i vores pædagogiske tilgange
  • Vi har Intern skole og intern erhvervsskole med mulighed for beskyttet beskæftigelse § 103
  • Vi har gode samarbejder med forskellige Ungdomskriminalitetsnævn (UKN) om behandlingsforløb
  • Vi har intern misbrugsbehandler, med fokus på både akut- og forebyggende misbrugsbehandling.
  • Vi tilbyder ”ART” som individuelle forløb: (Aggression Replacement Training – ART som er et manualbaseret program, der har til formål at mindske aggressiv adfærd, skabe højere empati og et bedre selvværd for børn og unge med risiko for, at udvikle adfærdsmæssige problemer)
  • – ”Nada behandling”: (Øreakupunktur der i Danmark er klassificeret som en ”recovery model” og anvendes især, som supplement til anden behandling ved f.eks. stress, afhængighed, og til at fremme personlig udvikling og nedtone psykiatriske symptomer)

Ring til os: på: 20 15 18 39 eller skriv til: jt@fondenbakkegaarden.dk – eller tjek vores hjemmeside for flere og mere detaljerede oplysninger: www.fondenbakkegaarden.dk

Du kan naturligvis også finde os via: www.tilbudsportalen.dk

Venlig hilsen, Jesper Tønder, forstander, Fonden Bakkegården, Sabro ved Århus