Fonden Bakkegården får ny forstander

Jesper Tønder er af bestyrelsen blevet udvalgt, som Fonden Bakkegårdens nye forstander. Jesper har frem til nu været viceforstander samt afdelingsleder på Dyrbygård og Markusminde.
Fonden Bakkegårdens tidligere forstander Lars Pharao har valgt at takke af. Lars har besluttet sig for at gå på efterløn d. 31. oktober 2020. Hvilket også er hans 10 års jubilæumsdag, på Fonden Bakkegården.
Jesper er tiltrådt posten som forstander d. 1. juni 2020 og overtager dermed den overordnede og formelle ledelse af Fonden Bakkegården. I perioden fra d. 1. juni 2020 frem til d. 30. oktober 2020 vil Lars fortsætte som viceforstander for at kunne understøtte Jesper bedst muligt. Jesper vil fortsætte som afdelingsleder for både Dyrbygård og Markusminde frem til d. 1. august 2020.

Jesper om sin nye stilling: ”Jeg er stolt og ydmyg beæret over at kunne kalde mig forstander af Fonden Bakkegården. Jeg glæder mig til at fortsætte det pædagogiske arbejde med vores unge, deres familier, samarbejdspartnere, bestyrelsen og ikke mindst mine fantastiske kollegaer og medarbejdere.”

”Min socialpædagogiske rejse startede som lærervikar på Fonden Bakkegården tilbage i 2008 og hvad der startede med at skulle være et par måneders vikariat, endte med at være et karriereskift fra økonomi, salg og indkøb til socialpædagog med master uddannelse i udsatte børn og unge, et valg jeg værdsætter hver dag.”

Lars forlader ikke helt Fonden Bakkegården, idet ledelsen og bestyrelsen har anmodet Lars om at forsætte som senior konsulent nogle timer om ugen, hvilket Lars har takket ja tak til pr. 1. november 2020. Så ledergruppen fremover vil kunne trække på Lars og hans kompetencer ved forskellige konsulentopgaver.

En god historie: ”Jeg fortjente ikke at leve”

Uddrag fra artikel om tidligere anbragt på Fonden Bakkegården:

En turbulent opvækst endte for Cathrine med en anbringelse på opholdsstedet Fonden Bakkegården. De første tre uger stak den 14-årige pige af et utal af gange, men langsomt vandt Tanja hendes tillid. I dag er Cathrine 20 år og godt på vej i livet.

 ”Tanja har hjulpet mig og altid været der for mig. Hun kender mig ud og ind, og hun kender min familie og fortid. Hvis hun ikke havde været der for mig, havde jeg ikke været i live i dag, siger Cathrine ærligt.”

Link til artiklen: https://www.udeoghjemme.dk/skaebner/jeg-fortjente-ikke-leve

  • Vi har stadig enkelte ledige pladser på vores forskellige døgn afdelinger og skoletilbud.
  • Vi modtager omsorgssvigtede, vanskelige og udfordrede unge i alderen 12 – 23 år på vores 5 afdelinger, som er nøje målgruppe opdelt med hver deres speciale.
  • Vi modtager anbringelser jf. servicelovens § 52, § 58, § 76 eller § 107. og Ungdomssanktioner jf. straffelovens § 74 a, alternativ afsoning jf. Straffuldbyrdelseslovens § 78
  • Vi benytter kompetent faglig dokumentation med aktivt brug af ICS og VUM i rapporter
  • Vi er anerkendende, udviklings- og helhedsorienterede i vores pædagogiske tilgange
  • Vi har Intern skole og intern erhvervsskole med mulighed for beskyttet beskæftigelse § 103
  • Vi har et godt samarbejde med UKN om behandlingsforløb
  • Vi har intern misbrugsbehandler med fokus både på akut behandling samt forebyggende behandling.
  • Vi tilbyder ”ART” som individuelle forløb: (Aggression Replacement Training – ART som er et manualbaseret program, der har til formål at mindske aggressiv adfærd, skabe højere empati og et bedre selvværd for børn og unge med risiko for at udvikle adfærdsmæssige problemer)
  • – ”Nada behandling”: (Øreakupunktur der i Danmark er klassificeret som en ”recovery model” og anvendes især, som supplement til anden behandling ved f.eks. stress, afhængighed, og til at fremme personlig udvikling og nedtone psykiatriske symptomer)

Ring til os på: 20151839 eller skriv til: jt@fondenbakkegaarden.dk – eller tjek vores hjemmeside for flere og mere detaljerede oplysninger: www.fondenbakkegaarden.dk

Du kan naturligvis også finde os via: www.tilbudsportalen.dk

Venlig hilsen Jesper Tønder, forstander, Fonden Bakkegården, Sabro ved Århus