Fonden Bakkegården åbner et nyt opholdssted, afdelingen Markusminde

Da vi fra vores kunder, kommunerne i Danmark, oplever en stigende og konstant efterspørgsel, på den type pladser, vi indtil nu har tilbudt på vores afdeling, ”Dyrbygård” med udfordrede unge mellem 12-18 år uden et aktuelt langvarigt vanemæssigt forbrug af euforiserende stoffer – og da vi hele tiden på Dyrbygård har alle pladser fyldt op – har vi besluttet, at åbne en ny afdeling med nogenlunde den samme profil i Favrskov kommune på ejendommen ”Markusminde”, Markusvej 1, 8471 Sabro.

Planen er, at vi flytter nogle af de erfarne medarbejderne fra Dyrbygård med ned på den nye afdeling, så vi på den måde får taget noget værdifuldt pædagogisk ”knowhow” med os, som f.eks. solid og bred viden om målgruppen, metoderne og indsatserne, til at sikre opstarten og driften af afdelingen ”Markusminde”

Efter et godt og smidigt samarbejde har vi har fået afdelingen godkendt af socialtilsyn Midt og vi har derfor nu åbnet dørene til afdelingen med to nye indskrivninger pr. 1. maj 2020.

Markusminde får plads til 5 unge – piger og drenge i alderen 12-18 år, og naturligvis med mulighed for forlængelse op til det 23 år. På Markusminde indskriver vi de unge, som i store træk mest har behov for tæt pædagogisk dækning og måske endda ”én til én”. Huset består af 360 m2 i et plan. Der er gode store lyse værelser, et stort fælles spisekøkken, et større aktivitetsrum, som i dagligdagen fungerer som tv-stue, pejsestue med diverse fælles lege- og aktivitets muligheder.

Udnævnelse af souschef på Dyrbygård

Vi har på vores afdeling nord for Randers opholdsstedet ”Dyrbygård” udnævnt en ny souschef, som skal træde ind i ledelsesgruppen.

Tanja Bertelsen er nu tiltrådt som souschef, hun er basalt uddannet som socialrådgiver og hun har været på afdelingen, som pædagogisk medarbejder siden 2012.

Tanja har over de seneste to år, forøget sine kompetencer og dygtiggjort sig ved, at have læst en mastergrad i ”udsatte børn og unge med fokus på faglig ledelse og videns basering” på Aalborg universitet.

Vi har store planer og håbefulde forventninger til Tanja funktioner i ledergruppen og vi håber, at alle vores samarbejdspartnere sammen med os vil tage godt i mod hende.

  • Vi har stadig enkelte ledige pladser på vores forskellige døgn afdelinger og skoletilbud.
  • Vi modtager omsorgssvigtede, vanskelige og udfordrede unge i alderen 13 – 23 år på vores
    3 afdelinger jf. servicelovens § 52, § 58, § 76 eller § 107. og Ungdomssanktioner jf. straffelovens § 74 a, alternativ afsoning jf. Straffuldbyrdelseslovens § 78
  • Vi benytter kompetent faglig dokumentation med aktivt brug af ICS og VUM i rapporter
  • Vi er anerkendende, udviklings- og helhedsorienterede i vores pædagogiske tilgange
  • Vi har Intern skole og intern erhvervsskole
  • Vi benytter efter behov ”ART”: (Aggression Replacement Training – ART som er et manualbaseret program, der har til formål at mindske aggressiv adfærd, skabe højere empati og et bedre selvværd for børn og unge med risiko for at udvikle adfærdsmæssige problemer)
  • – ”Nada behandling”: (Øreakupunktur der i Danmark er klassificeret som en ”recovery model” og anvendes især, som supplement til anden behandling ved f.eks. stress, afhængighed, og til at fremme personlig udvikling og nedtone psykiatriske symptomer)
  • – og vores unge har ligeledes fortsat stor gavn af vores Interne misbrugsbehandling mv.

Ring til os på: 27 79 81 51 eller skriv til: lp@fondenbakkegaarden.dk – eller tjek vores hjemmeside for flere og mere detaljerede oplysninger: WWW.fondenbakkegaarden.dk

Du kan naturligvis også finde os via: www.tilbudsportalen.dk

Venlig hilsen Lars Pharao, forstander, Fonden Bakkegården, Sabro ved Århus