Nyhedsbrev December 2021

Kære samarbejdspartnere

Så er vi så småt ved at runde 2021 af, og vil derfor lige sende en sidste opdatering inden vi vender kalenderen og skriver 2022. Fonden Bakkegården har igen i 2021 haft vokseværk. Vi har i maj 2021 indviet vores nye administration. Vi er meget stolte over resultatet og glæder os over de nye og dejlige rammer som vi har skabt i samspil mellem unge, personale og ledelsen. Den nye administration har betydet, at vi i 2021 har kunne afvikle møder, temadage, kurser og uddannelse for en samlet personalegruppe i egne lokaler.

Da vi fra vores samarbejdspartnere oplever en stigende og konstant efterspørgsel, har vi for andet år i træk åbnet en ny afdeling. Den nye afdeling ”Bangholm” åbnede dørene i marts 2021 med 5 godkendte pladser. Bangholm er en afdeling opdelt i to enheder. Afdelingen er kommet rigtig godt fra start og vi har aktuelt kun 1 ledig plads tilbage.

Vi har netop afsluttet fælles uddannelse for alle medarbejdere med overskriften: Mentalisering og Konfliktnedtrapning. Fonden Bakkegårdens  målsætning er at alle medarbejdere har en høj socialfaglighed og i den forbindelse vil vi gerne takke Alice Stensbo og Morten Fisker for et inspirerende og lærerigt forløb, som har styrket det fælles faglige sprog og personalets mentaliseringsevne i det pædagogiske arbejde.

Fonden Bakkegården blev i slutningen af 2021 tilbudt at indgå i et partnerskab med Socialstyrelsen med overskriften: Forebyggelse af voldsomme situationer og magtanvendelse. Vi er på Fonden Bakkegården rigtige stolte over at Socialstyrelsen har valgt os, og vi ser frem til at være medskabende på fremtidige arbejdsredskaber, der kan medvirke til at nedbringe voldsomme situationer og magtanvendelser for socialt udsatte. Hvis man ønsker at læse mere om partnerskabet: https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/unge/forebyggelse-af-voldsomme-situationer-og-magtanvendelse-pa-anbringelsessteder

Vi glæder os allerede til 2022 hvor Fonden Bakkegården den 26. august afholder 25 års jubilæum, hvilket vi selvfølgelig skal fejre, (mere om det i det nye år). Til slut vil vi ønske dig og dine kære en glædelig jul og et rigtig godt nytår, tak for det gode samarbejde og på gensyn i 2022.