Misbrugsbehandling på Fondens forskellige opholdssteder

Vi har på Fonden Bakkegården tilknyttet en misbrugsbehandler der tilbagevendende og vedholdende udfører misbrugsbehandling internt rundt på vores forskellige opholdssteder, hvor han opsøger og arbejder med de unge der frivilligt er motiveret for, at modtage behandlingen i såvel individuelt tilrettelagte forløb, som mere gruppeorienterede forløb.

Vi har i efteråret 2019 fået en ny misbrugsbehandler:

Mit navn er Christian Jensen, Jeg er 44 år gammel og er uddannet socialpædagog fra jysk pædagog seminarium. Jeg har været ansat i Aarhus kommune i de sidste15 år, og har igennem mange år opbygget mine socialfaglige kompetencer gennem løbende relevant uddannelse i f.eks. recovery orienteret rehabilitering, kognitiv baseret misbrugsbehandling og ”case-management” samt ”den motiverende samtale” (MI).

Jeg har således opnået en solid og bred erfaring med misbrugsbehandlende psykosocialt arbejde, med både unge og ældre i såvel kliniske/ambulante rammer og i frivilligt regi. Jeg kan som fag person tilbyde en positiv og dialogisk tilgang til arbejdet, der er funderet i faglighed og personligt engagement. I gennem flere år har jeg arbejdet i forskellige projekter, og været en del af både etablerings-, udfører- og evalueringsfasen af disse. Jeg har i de sidste 8 år arbejdet, som misbrugs konsulent i center for rusmiddelbehandling i Aarhus, og jeg har ligeledes været tilknyttet henholdsvis Aarhus og Randers arrester, hvor mit arbejde hovedsageligt har drejet sig om, at varetage for- og motivationsbehandlingen af indsatte, som var varetægtsfængslede med henblik på deres mulige motivation for behandling under deres videre afsoning.

Som fagperson, prioriterer jeg tillid, dialog og inddragelse meget højt i mit daglige arbejde. Jeg vægter relationen og anerkendelsen meget højt, og jeg ser den, som fundamentet for mit behandlende arbejde. Jeg har et stort ønske om fortsat, at kunne bidrage til en positiv udvikling for unge mennesker i vanskelige situationer. Jeg anser mit opsøgende behandlingsarbejde, overfor de forskellige unge der indgår frivilligt rundt om på de forskellige opholdssteder i Fonden Bakkegården, som en super god mulighed for at kunne opnå gode og positive resultater omkring deres misbrug og de dertil hørende problematikker/udfordringer.

  • Vi har stadig enkelte ledige pladser på vores forskellige døgn afdelinger og skoletilbud.
  • Vi modtager omsorgssvigtede, vanskelige og udfordrede unge i alderen 13 – 23 år på vores 3 afdelinger jf. servicelovens § 52, § 58, § 76 eller § 107. og Ungdomssanktioner jf. straffelovens § 74 a, alternativ afsoning jf. Straffuldbyrdelseslovens § 78
  • Vi benytter kompetent faglig dokumentation med aktivt brug af ICS og VUM i rapporter
  • Vi er anerkendende, udviklings- og helhedsorienterede i vores pædagogiske tilgange
  • Vi har Intern skole og intern erhvervsskole
  • Vi benytter efter behov ART – Nada – og har Intern misbrugsbehandling mv.

Ring til os på: 27 79 81 51 eller skriv til: lp@fondenbakkegaarden.dk – eller tjek vores hjemmeside for flere og mere detaljerede oplysninger: WWW.fondenbakkegaarden.dk

Du kan naturligvis også finde os via: www.tilbudsportalen.dk

Venlig hilsen
Lars Pharao, forstander, Fonden Bakkegården, Sabro ved Århus