Nyhedsbrev oktober 2019

Stemnings foto fra Cross banen

Stemnings foto fra Cross banen

Vi sender endnu en medarbejder af sted på master uddannelsen, på Aalborg universitet –
”omkring udsatte unge”

Vores afdelingsleder, Thomas Køhler fra opholdsstedet Bakkegården er her i september, som den 3 medarbejder startet op på Master studiet på Aalborg universitet.
Formålet med uddannelsen er at styrke og videreudvikle den faglige ledelse og dermed kvaliteten af det sociale arbejde i forhold til udsatte børn og unge. Uddannelsen bygger på tidens krav om videns basering af det sociale arbejde.
Der er fokus på, hvordan styring, faglig ledelse og udvikling kan bidrage til at kvalificere en socialfaglig eller socialpædagogisk praksis, hvor der arbejdes inden for servicelovens bestemmelser om udsatte børn og unge, ligesom der er fokus på den sidste nye viden på området. – Studiet varer i ca. to år.

  • Vi har stadig enkelte ledige pladser på vores forskellige døgn afdelinger og skoletilbud.
  • Vi modtager omsorgssvigtede, vanskelige og udfordrede unge i alderen 13 – 23 år på vores 3 afdelinger jf. servicelovens § 52, § 58, § 76 eller § 107. og Ungdomssanktioner jf. straffelovens § 74 a, alternativ afsoning jf. Straffuldbyrdelseslovens § 78
  • Vi benytter kompetent faglig dokumentation med aktivt brug af ICS og VUM i rapporter
  • Vi er anerkendende, udviklings- og helhedsorienterede i vores pædagogiske tilgange
  • Vi har Intern skole og intern erhvervsskole
  • Vi benytter efter behov ART – Nada – og har Intern misbrugsbehandling mv.

Ring til os på: 27 79 81 51 eller skriv til: lp@fondenbakkegaarden.dk – eller tjek vores hjemmeside for flere og mere detaljerede oplysninger: WWW.fondenbakkegaarden.dk

Du kan naturligvis også finde os via: www.tilbudsportalen.dk

Venlig hilsen
Lars Pharao, forstander, Fonden Bakkegården, Sabro ved Århus