Nyhedsbrev januar 2020

Vi vil hermed gerne takke alle vores samarbejdspartnere for et super godt og konstruktivt samarbejde i 2019 og ønske jer et rigtigt godt nytår – 2020.

Den første nyhed fra os her i det nye år er, at vi her d. 16. januar afholder kursus for alle vores ansatte omkring konflikthåndtering og konfliktnedtrapning.

Vi kan også fortælle, at de unge fra opholdsstedet Dyrbygård glæder sig meget til, når de om kort tid rejser på en fælles skiferie til Sverige.

  • Vi har stadig enkelte ledige pladser på vores forskellige døgn afdelinger og skoletilbud.
  • Vi modtager omsorgssvigtede, vanskelige og udfordrede unge i alderen 13 – 23 år på vores 3 afdelinger jf. servicelovens § 52, § 58, § 76 eller § 107. og Ungdomssanktioner jf. straffelovens § 74 a, alternativ afsoning jf. Straffuldbyrdelseslovens § 78
  • Vi benytter kompetent faglig dokumentation med aktivt brug af ICS og VUM i rapporter
  • Vi er anerkendende, udviklings- og helhedsorienterede i vores pædagogiske tilgange
  • Vi har Intern skole og intern erhvervsskole
  • Vi benytter efter behov ”ART”: (Aggression Replacement Training – ART som er et manualbaseret program, der har til formål at mindske aggressiv adfærd, skabe højere empati og et bedre selvværd for børn og unge med risiko for at udvikle adfærdsmæssige problemer) – ”Nada”: (Øreakupunktur der i Danmark er klassificeret som en ”recovery model” og anvendes især, som supplement til anden behandling ved f.eks. stress, afhængighed, og til at fremme personlig udvikling og nedtone psykiatriske symptomer) – og vi har ligeledes stadig stor gavn af vores Interne misbrugsbehandling mv.

Ring til os på: 27 79 81 51 eller skriv til: lp@fondenbakkegaarden.dk – eller tjek vores hjemmeside for flere og mere detaljerede oplysninger: www.fondenbakkegaarden.dk

Du kan naturligvis også finde os via: www.tilbudsportalen.dk

Venlig hilsen
Lars Pharao, forstander, Fonden Bakkegården, Sabro ved Århus