Botilbud §107 og §108

Fonden er godkendt til et fleksibelt antal voksne i midlertidig botilbud jf. Servicelovens § 107 og § 108

Botilbuddet kan enten være på opholdsstedet Fåruplund eller i som en del af vores andre eksisterende udslusningsafdelinger, eller kan etableres særskilt i en af fondens lejligheder.

Det konkrete tilbud vurderes og aftales ud fra den unge voksnes individuelle ønsker og behov for støtte og i samråd med anbringende kommune. Beboeren vil typisk få tilbudt, at deltage i udslusningernes sociale fællesskab – f.eks. fællesspisninger, aktiviteter og ture mv.