Nyhedsbrev og julehilsen

Kære alle

Så nærmer julen og nytår sig, og jeg vil derfor benytte denne lejlighed til at se tilbage på det år, der er gået. Der er sket rigtig mange ting her hos os det forløbne år. Vi startede året med at få godkendt 4 beskyttet beskæftigelsespladser jf. §103 på vores værksted, hvor vi tilbyder forskellige håndværksmæssige dagtilbud som: autoværksted, smedje, træværksted, samt et krearum.

I marts, åbnede vi dørene op til ”Madsens hus”. Madsens hus er et ældre renoveret 1,5 plans hus, med to fleksible pladser mellem § 66, 107 og 108. Huset er opdelt, så hver plads/enhed har sin egen indgang. Den ene enhed er tiltænkt længerevarende indsatser med eller uden behov for døgnbemanding. Den anden enhed er tiltænkt, som en akut modtagelsesenhed med mulighed for ”en til en” indsats. Den akutte plads kan benyttes ved interne konflikter omkring en allerede indskrevet beboer, som periodisk har et særligt behov. Akutpladsen giver os samtidig mulighed for at tilbyde vores samarbejdspartnere at kunne tage imod unge med få timers varsel, samt yde en specialiseret indsats med udgangspunkt i det aktuelle behov for indsats.

I juni gennemførte vi en større organisationsændring i lederteamet samt bød velkommen til Stine Gade Helms i lederteamet efter hun sammen med Jesper Damgaard på flotteste vis afsluttede Masteruddannelsen i Udsatte børn og unge med fokus på socialfag ledelse.

I efteråret har vi i lederteamet planlagt en større forandring af vores administration, så den i løbet af 2024 ud over den administrative del også kommer til at tilbyde et konferencelokale med plads til 120 siddende gæster, hvilket giver os mulighed for at samle alle medarbejdere til uddannelse og temadage. Som en del af konferencelokalet vil der også blive en multibane hvor vi kan tilbyde indendørs sociale aktiviteter til vores unge.

I forhold til den faglige udvikling så har vi i den grad også haft et travlt 2023. Vi samarbejder fortsat med Social- og Boligstyrelsen om projektet: Forebyggelse af voldsomme episoder og magtanvendelser. Derud over har vi gennemført temadage om Low Arousal, Relationsbevarende magtanvendelse, samt udvidet førstehjælp. Internt har vi i 2023 arbejdet med vores mentaliserende tilgang, samt med vores Helheds og Ressourceorienteret Mindset, som vi har valg at kalde Fonden Bakkegårdens børnesyn og menneskesyn. Både i forhold til mentalisering og mindset oplever vi rigtig positiv respons både internt af unge og medarbejdere, men også eksternt af rådgivere og Socialt Tilsyn Midt. I 2024-25 har vi planlagt et forløb med mentalisering i fokus i samarbejde med psykolog Peter Westenholz. Forløbet indeholder 4 temadage i 2024 og 4 temadage i 2025 med målsætningen om at alle medarbejdere dygtiggører sig ud i et mentaliserende univers.

Aktuelt er ca. 29 af 38 anbringelsespladser besat, samt 3 ud af 4 dagtilbudspladser, så vi har stadig enkelte ledige pladser på vores forskellige døgnafdelinger og dagtilbud.

  • Vi modtager omsorgssvigtede, vanskelige og udfordrede unge i alderen 12 – 23 år på vores 5 afdelinger, som er nøje målgruppe opdelt med hver deres speciale.
  • Vi modtager anbringelser jf. servicelovens § 66, § 76, §85 eller § 107. og Ungdoms-sanktioner jf. straffelovens § 74 a, alternativ afsoning jf. Straffuldbyrdelseslovens § 78
  • Vi benytter kompetent faglig dokumentation med aktivt brug af ICS og VUM i rapporter
  • Vi arbejder anerkendende, udviklings- og helhedsorienterede i vores pædagogiske tilgange
  • Vi har intern skole og intern erhvervsskole med mulighed for beskyttet beskæftigelse § 103
  • Vi har et godt samarbejde med Kriminalforsorgen i forhold til UKN forbedringsforløb
  • Vi har intern misbrugsbehandler med fokus både på akut og forebyggende behandling.
  • ”Nada behandling”: (Øreakupunktur der i Danmark er klassificeret som en ”recovery model” og anvendes især, som supplement til anden behandling ved f.eks. stress, afhængighed, og til at fremme personlig udvikling og nedtone psykiatriske symptomer)

Ring til os på: 20151839 eller skriv til: jt@fondenbakkegaarden.dk – eller tjek vores hjemmeside for flere og mere detaljerede oplysninger: www.fondenbakkegaarden.dk
Du kan naturligvis også finde os via: www.tilbudsportalen.dk

Glædelig Jul og Godt nytår

Venlig hilsen
Jesper Tønder, direktør, Fonden Bakkegården, Aarhus