Nyhedsbrev juni 2023

Organisationsfornyelse Fonden Bakkegården

Fonden Bakkegården fejrede sidste år 25. års jubilæum, hvilket for de fleste naturligt nok giver anledning til at gøre status for organisationen anno 2023. Fonden Bakkegården/Fonden Bakkegaarden løser anno 2023 socialpædagogiske opgaver for en stor del af landets kommuner jf. § 66, 74, 85, 103, 107 og 108. Fonden Bakkegården har de seneste år haft vokseværk, for at illustrere det har vi lavet en sammenligning over 5 år.

Organisationsfornyelse

Med udgangspunkt i ovenstående er det tid til at gentænke organiseringen i de to fonde. Organisationens opbygning vil fortsat bestå af en samlet administration der varetager de to fonde, samt afdelingsledere på de enkelte afdelinger med henblik på at varetage den daglige ledelse af personalet samt kontakten til de unge, pårørende og samarbejdspartner.

Der er foretaget en ledelsesrokade i administrationen, med henblik på at sikre en større fleksibilitet, samt at sikre at fondene er bedre rustet til fremtiden. Ændringerne i administrationen har betydet, at organisationen ikke længere er organiseret med en forstander og en økonomichef samt 2 administrativt ansatte (seniorkonsulent og bogholder). Fremadrettet tæller administrationen en direktør, vicedirektør, økonomidirektør samt 2 administrativt ansatte. Udover ændringerne i administrationen har omstruktureringen også betydet en nyoprettet souschef stilling på afdeling Dyrbygård, samt tilknytningen af en faglig koordinator på Fåruplund. På www.fondenbakkegaarden.dk ses et organisationsdiagram, som giver et overblik over den samlede ledelse og opbygningen af de to fonde, efterfulgt af en beskrivelse af de nye/ændrede stillinger i organisationen.

Beskrivelse af Nye/ændrede stillinger

Direktør – Jesper Tønder

Ud over ændringen af titel fra forstander til direktør, vil omorganiseringen også betyde, at Jesper fremadrettet primært skal fokusere på organisatorisk ledelse af de to fonde, samt visitation og opstart af nye projekter.

Ansvar:

 • Direktør
 • Visitation
 • Projekter

Vicedirektør – Tanja Bertelsen

Tanja træder ind i en nyoprettet stilling som vicedirektør. Tanja indgår fremadrettet i den administrative ledelse. Tanja fortsætter som afdelingsleder på Dyrbygård og får også fremadrettet ledelsesansvar for afdelingen Bangholm.

Ansvar:

 • Vicedirektør
 • Afdelingsleder Dyrbygård
 • Afdelingsleder Bangholm

Økonomidirektør

Bo fortsætter i samme stilling men skifter titel fra økonomichef til økonomidirektør, baggrunden er et ønske om at skabe overblik over organisationen samt tydelige overblik over ansvarsområder.

Souschef Dyrbygård – Stine Gade Helms

Stine tiltræder pr. 1. maj 2023 som souschef på afdeling Dyrbygård. Stine har de seneste 2 år videreuddannet sig, så hun til sommer færdiggør hendes MBU ved Aalborg Universitet. Stine vil i starten have ansvar for den daglige ledelse af Dyrbygård. Behovet for stillingen som souschef er opstået, da Tanja (Afdelingsleder) skal frigive en del af hendes ressourcer til Administrationen og afdeling Bangholm.

Ansvar:

 • Daglig ledelse
 • Ungekontakt
 • Forældresamarbejde
 • Samarbejdspartnere

Faglig Koordinator – Lone Storm

Lone er tiltrådt som faglig koordinator på Fåruplund. Lone skal bidrage til at styrke fagligheden i den helheds- og ressourceorienteret indsats med Fåruplunds borgere. Behovet for stillingen som faglig koordinator er opstået, da Henrik (Afdelingsleder) samtidig varetager afdelingslederrollen på afdeling Birkebo.

Ansvar:

 • Borgerkontakt
 • Pårørende samarbejde
 • Kontakt til samarbejdspartnere

Med Venlig Hilsen
Jesper Tønder
Direktør

Mobil: +45 20151839
Mail: jt@fondenbakkegaarden.dk