Projektafdeling Kastanjen (§108) målgrupper

Målgruppen 1

Projektafdelingen tager sig af de unge der af en eller anden grund er særligt krævende, som ikke lige passer ind i målgrupperne på de eksisterende 5 opholdssteder under fonden Bakkegården. Udgangspunktet for projektafdelingen er, at vi bygger et selvstændigt “enmandsprojekt” der tager afsæt i en enkelt borgers helt specifikke, særlige personlige og pædagogiske behov med henblik på, at borgeren således er dækket af én person der er på arbejde døgnets 24 timer, året rundt. Et såkaldt ”enmandsprojekt” kan vare i nogle dage, eller nogle uger, der kan også i nogle tilfælde gå nogle måneder, og i nogle andre tilfælde kan et ”énmandsprojekt” kører i flere år, alt efter hvad opgaven er og målet med indsatsen er.

Det kan f.eks. være en borger der ikke på en hensigtsmæssig måde, kan indgå sammen med andre i målgruppen på grund af f.eks. adfærd, misbrug, kriminalitet eller andet, og som i en periode skal skærmes fra nogen eller noget. Det kan også være en borger der i en periode skal holdes væk fra et bestemt miljø, der vurderes skadeligt eller farligt for ham/hende. Det kan også være en borger, der udøver skadelige aktiviteter rettet mod sig selv eller udøver skadelige aktiviteter rettet mod andre. Det kan være mange mange flere forskellige årsager og personprofiler, fælles for dem alle er, at der i kortere eller længere tid er behov for at isolere en person under nogle trygge, kontrollerede og strukturerede rammer.

Projektafdelingens målgruppe 2

Målgruppen kan både komme fra Fondens egne Opholdssteder og udslusnings enheder, men i høj grad også komme fra eget hjem eller fra et ophold på en anden institution, der f.eks. ikke kunne overskue eller løse opgaven. Projekt afdelingens målgruppe er stort set for alle aldersgrupper af begge køn, dog frem til 2020 med primære indskrivninger for aldersgruppen 12 år til 30 år.

Afdelingen modtager unge og voksne med følgende udfordringer og problemstillinger:

De unge som indskrives på projektafdelingen, er typisk omsorgssvigtede unge med skader på deres følelsesmæssige og sociale udvikling. De kan endvidere have indlæringsvanskeligheder, adfærdsproblemer, kan være impulsstyrede og krav afvisende og kan som regel have svært ved at begå sig socialt i større grupper eller have store vanskeligheder med at kunne afkode almindelige sociale normer og regler.

 • Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsvanskeligheder
 • Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser
 • Stofproblemer med eller uden vanemæssigt forbrug og afhængighed
 • Voldelig, truende og udadreagerende adfærd
 • Tab og traumer, som offer for seksuelle overgreb
 • Unge med ADHD og lignende problematikker og diagnoser
 • Mangelfuld identitets- og personlighedsdannelse
 • Problemer med kriminalitet og lovovertrædelser
 • Omsorgssvigt og mangelfuld struktur i dagligdagen
 • Autisme
 • Adfærdsforstyrrelser
 • Udviklingsforstyrrelser

På projektafdelingen modtager også unge, som endnu ikke er udredte eller diagnosticerede, men som fagligt vurderes, at have behov herfor. Vi modtager ligeledes unge i akut anbringelse, med 48 timers respit hvor opgaven umiddelbart er, at gribe hurtigt og effektivt ind og skabe ro og regelmæssighed, mens der i lidt mere fred og ro kan arbejdes på, at finde en mere gennemarbejdet, gennemtænkt og fornuftig langsigtet løsning.