Det pædagogiske arbejde – Indsatsen som projektafdelingen leverer

Anbringelsen/indsatsen kan tage afsæt i mange forskellige paragraffer i lovgivningen, hvilket altid aftales mellem fonden og den anbringende kommune i forbindelse med visitationen og indskrivningen af den enkelte borger

Vi yder en helheds- og ressourceorienteret, struktureret socialpædagogisk indsats, tilpasset den specifikke borgers behov for udvikling omkring omsorg og pleje, ADL, medicinering, opfølgning omkring såvel psykiatriske- som somatiske tilstande, vi sikrer eller medvirker til der igangsættes tilpasset undervisning og beskæftigelse, samt vedligeholdelse og initiativer omkring relationelle behov med familie og venner mv.

Mange af vores unge benytter enten den interne skole, ”Kanonskolen”, hvor de modtager særligt tilrettelagt undervisning i tidsrummet fra kl. 8.00 til 14.30 mens nogle andre mere praksisorienterede unge, i højere grad benytter vores interne erhvervsskole. Vi har med stort held i mange konkrete tilfælde ligeledes kombineret de to forskellige skole typer, så en del af vores unge har et kombi-skole-tilbud, hvor de har forskellige modeller for særligt tilrettelagte skoleforløb og hvor de f.eks. kommer i den boglige skole 2 gange om ugen, kombineret med, at de går på den interne erhvervsskole 3 dage om ugen, hvor de udfører mere praktiske opgaver.