Vi har på Fonden Bakkegården fra september 2017 prioriteret at sende 2 medarbejder på masteruddannelse på Ålborg universitet. De to medarbejdere er henholdsvis en socialpædagog og en afdelingsleder fra afdelingen Dyrbygård, de skal gennemgå et 2. årigt uddannelsesforløb. De læser begge sideløbende med deres daglige arbejde, hvilket betyder, at de er af sted på uddannelsen 3 dage hver måned på universitetet og derudover er det løbende selvstudie og projektskrivning. På Fonden Bakkegården prioriter man uddannelse højt og søger, at sende alle medarbejdere afsted på relevante opkvalificerende kurser og uddannelser helst hver år.

Ålborg universitets beskrivelse af Master i Udsatte Børn og Ung (MBU)

Formålet med uddannelsen er at styrke og videreudvikle de faglige kompetencer samt ledelse og dermed kvaliteten af det sociale indsats arbejde i forhold til udsatte børn og unge. Uddannelsen bygger på tidens krav om videns basering af det sociale arbejde. Der er fokus på hvordan styring, faglig ledelse og udvikling kan bidrage til at kvalificere en socialfaglig eller socialpædagogisk praksis, hvor der arbejdes inden for servicelovens rammer og bestemmelser om udsatte børn og unge, ligesom der er fokus på den sidste nye viden på området.
På uddannelsen har de studerende været med til at definere forventninger, formål og mål til Uddannelsen:

Personlige mål, at tilegne sig en opdateret forskningsbaseret viden på området. Organisatoriske mål, at tilføre et mere ’akademisk mindeset’ i organisationen, og derved at blive rustet til konkrete forandringsprocesser i organisationen.

Interview af personalet

Tanja Bertelsen

Tanja, arbejder på 5. år, som socialpædagogisk medarbejder på Fonden Bakkegårdens afdeling Dyrbygård, nord for Randers Tanja er Uddannet som socialrådgiver på International linje i Aarhus og blev færdig uddannet i januar 2012.

Interview med Tanja:

Hvad tænker du, at du personligt kan få ud af en masteruddannelse?

Jeg har en forventning om, at kunne sammenkoble min socialrådgiver baggrund med mit arbejde som socialpædagog, hvor jeg med tiden kan medvirke og bidrage til udviklingen af en mere akademisk tilgang til arbejdet med vores udsatte børn og unge.

Hvilken betydning tænker du at uddannelsen kan få for dit daglige arbejde?

Jeg har en forventning om, at jeg ved at være opdateret med den nyeste viden på socialområdet, kan udvikle mig til at blive en god sparringspartner for både mine kolleger og vores samarbejdspartnere. Samtidig vil det også kunne styrke mine personlige kompetencer og derved min evner til, at kunne vejlede og guide de unge mere kvalificeret på afdelingen.

Hvad tænker du Fonden Bakkegården kan få ud af at du læser master?

Uddannelsen indeholder en praktikker tilgang til en akademiske uddannelse, hvilket betyder at Fondens metoder og procedurer, samt pædagogiske tilgange, igennem uddannelsen vil blive afprøvet med afsæt i et akademisk teoretisk niveau.

Jesper Tønder

Jesper arbejder på 9. år på Fonden Bakkegården, i dag som afdelingsleder på Dyrbygård nord for Randers. Han startede sin socialpædagogiske karriere, som vikar på Fonden Bakkegården og har gennem årene arbejdet sig op igennem organisationen.
Hans uddannelsesmæssige baggrund er pædagog ved VIA.UC i Horsens.

Interview af Jesper:

Hvad tænker du, at du personligt kan få ud af en masteruddannelse?

Personligt har jeg en forventning om, at jeg igennem uddannelsen udvider mit perspektiv og videns felt inden for arbejdet, med udsatte børn og unge.

Jeg forventer samtidig, at jeg får styrket mine akademiske og ledelsesmæssige kompetencer og derved evnen til at træffe bedre kvalificerede beslutninger og navigere inden for det socialfaglige område.

Hvilken betydning tænker du at uddannelse kan få for dit daglige arbejde?

I mit daglige arbejde, har jeg en forventning om, at jeg i kraft af uddannelsen efterhånden kan yde en forbedret og mere effektiv indsats for de unge der er anbragt på Fonden Bakkegården. Samtidig er det min forventning, at jeg kan forbedre mine lederkompetencer inden for det socialfaglige arbejdsfelt i takt med, at jeg styrker min viden og forståelse af området.

Hvad tænker du Fonden Bakkegården kan få ud af at du læser en master?

Det at sende personale på uddannelse har, som udgangspunkt altid til hensigt, at udvide og forbedre organisationens faglige værktøjskasse hvilket også i vores tilfælde gælder for Fonden Bakkegården, samt naturligvis at sikre personalets behov for personlige udvikling.

Et vigtigt element i MBU, er at se på sin egen praksis og arbejde ud fra en akademisk tilgang med, at skabe positive forandringer, som man kan implementere i sin egen praksis.

Socialstyrelsens rolle

Socialstyrelsen har været med til at oprette uddannelsen i samarbejde med universiteterne i henholdsvis Ålborg og København. Socialstyrelsen har samtidig oprettet en pulje hvor i man kan søge om tilskud til uddannelsen, som ellers samlet koster kr. 120.000 for de 4 semester, der kan søges et tilskud på kr. 20.000 kr. Pr. deltager pr. semester, så den samlede pris for uddannelsen reduceres til kr. 40.000 over de to år.

Masteren i udsatte børn og unge sætter fokus på omsætning af teori til praksis, styring, faglig ledelse og udvikling af børne- og ungeområdet.

Masteruddannelsen har et markant og vedvarende fokus på, hvordan det tillærte på uddannelsen omsættes i praksis i egen organisation og kommune. For at understøtte den studerendes arbejdsplads, arbejdes der målrettet med omsætning af viden til praksis, skal der for den enkelte kommune og studerende opstilles konkrete læringsmål og mål for, hvordan det tillærte kan omsættes i praksis.

Relevante og henvisende Links:

Ålborg Universitet:

http://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/udsatte-boern-unge 

Socialstyrelsen:

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/efteruddannelse/om-efteruddannelse/master-i-udsatte-born-og-unge-mbu

Fonden Bakkegården:

https://www.fondenbakkegaarden.dk/